Valp

För valpar från 9 veckor och unghundar till ca 6 månader.
Det är betydelsefullt att redan från start lägga en bra grund för trygghet och förståelse mellan dig och din nya vän.
Som hundägare behövs en god förståelse för hundens språk och få känna på ett för hunden tydligt sätt att kommunicera.
Kommunikationen uppnås med kroppsspråket, röst och beröring - inte med kopplet.
Under kursen tas praktiska övningar upp som är nödvändiga för en bra vardagsfostran.
På valpkursen tränar vi; kontakt, följsamhet/koppelträning, inkallning, belöna rätt, lek, passivitet, hantering mm. De praktiska övningarna varvas med teori under kursens gång.

Kursstarter 2023

Valpkurs  1


Start 25/9 -2023
6 tillfällen på måndagar
Tid kl 18:15-19:15
Följande tillfällen är 2/10,  9/10, 16/10, 23/10 och avslutning  den 30/10.
Deltagare: Minst 4 st & max 7 st
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Plats: Zerillas Hundcenter i Kolbäck.

Kursen hållas inomhus och utomhus lite beroende på väder och övning..

Pris: 1 750kr
-------------------------------