Dogparkour

Går ut på att man gör kontrollerade rörelser i olika miljöer. Man använder sig utav de material man hittar i sin omgivning. Det kan vara hinder som bestå av allt ifrån parkbänkar, lyckstolpar, stenar, trottoarkanter, väggar… ja i praktiken allt du kan hitta på under er promenad.
Detta är en kurs för alla hundar då vi individanpassar så att alla ska klara av samma hinder allt efter hundens förmåga.
 
Det är ett bra träningssätt för den osäkra hunden eller hunden som inte tycker om hundmöten då hunden får en uppgift att koncentrera sig på.
 
I dogparkour tränar man bland annat på hundens:

  • Balans
  • Självförtroende
  • Kroppsmedvetenhet
  • Följsamhet
  • Kontaktsökande
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Utveckling av musklerna
  • Impulskontrol

Kursstart